Ga naar hoofdinhoud
picto formation VCIF

MODULE 3

Opleiding voor directieleden: als dienst omgaan met partner- en intrafamiliaal geweld

19 en 20 juni 2023
28 en 29 november 2023

Deze tweedaagse opleiding opleiding is specifiek bedoeld voor alle directieleden en coördinatiefuncties van de diensten voor hulp aan daklozen. Situaties van partner- en intrafamiliaal geweld komen voor in alle diensten, in mindere of meerdere mate in functie van het pedagogisch project. Die situaties vereisen een geïntegreerde aanpak en dus gemeenschappelijke tools (leesmateriaal) voor zowel de medewerkers op het terrein als voor de directieleden. De bedoeling van deze opleiding is ook om alle directieleden van de Brusselse sector met elkaar in dialoog te laten gaan, ongeacht de dienst en of die al dan niet gespecialiseerd is in slachtofferonthaal, om een gemeenschappelijke taal en geïntegreerde middelen voor begeleiding aan te bieden op het niveau van de dienst en het netwerk.

Doelstellingen
 • Het Belgisch en Europees wettelijk en institutioneel kader rond partner- en intrafamiliaal geweld opfrissen
 • De realiteit van het diverse publiek vergelijken met een intersectorale dimensie, de realiteit van de socioprofessionele sector en de juridische en politieke realiteit in België.
 • De definities van partner- en intrafamiliaal geweld opfrissen en een gemeenschappelijke taal ontwikkelen rond het proces van partnerdominantie
 • De systemische dimensie van geweld begrijpen en de drie aspecten
 • slachtoffers, daders en kinderen doorgronden vanuit het standpunt van de personen die door de dienst worden opgevangen

 • Samenwerkingen en praktijkuitwisselingen ontwikkelen tussen diensten
 • Nadenken over het beschermen van medewerkers in het kader van de opvang van slachtoffers/daders/kinderen die slachtoffer zijn van geweld
 • Inhoud van de opleiding
  • Presentatie van de realiteit van partnergeweld in België; Cijfers, juridische context, institutionele context, Europees wettelijk kader (Istanbul-Conventie)
  • Basisconcepten begrijpen; het verschil tussen conflict en geweld, de drie types van geweld binnen een relatie, criteria om partnergeweld te herkennen, de dynamiek van gewelddadige relaties begrijpen in een continuüm van partnergeweld, rekening houdend met de strategieën van de daders en de positie van de slachtoffers, de positie van beschermingsnetwerken, de socialisering en de ontstaansmythe van de relatie
  • Mijn dienst houdt zich niet bezig met geweld? De denkoefening openbreken om mensen beter te kunnen begeleiden, gezien het aantal slachtoffers/vroegere slachtoffers, daders, kinderen die slachtoffer zijn/volwassen zijn geworden enz
  • Presentatie van het netwerk van actoren die rond het thema werken en positionering van de deelnemers met betrekking tot de thematiek op het niveau van hun dienst
  • Ervaringen uitwisselen over de integratie van de thematiek in de begeleidingen en de pedagogische projecten van de diensten en netwerken over partner- en intrafamiliaal geweld faciliteren
  • Nadenken over het vrijwaren en beschermen van het personeel in het kader van de begeleiding bij partner- en intrafamiliaal geweld.
  Methodologie

  Deze opleiding is zo georganiseerd dat theorie en praktijk worden afgewisseld. De lesgevers zijn praktijkmensen met leidinggevende functies in de sector die gespecialiseerd is in slachtofferonthaal. De theoretische verwijzingen kaderen binnen een systemische aanpak op basis van een model dat het proces van partnerdominantie definieert als een interactief en veranderend proces. Interactie en uitwisselingen van professionals over hun beroepspraktijk bieden een groot voordeel.

  Alle modules worden in het Frans gegeven. . Afhankelijk van de behoefte kan in 2024 een module in het Nederlands worden overwogen.

  Deze opleiding is bedoeld voor...

  Alle directieleden en coördinatiefuncties van een dienst voor hulp aan dak- en thuislozen, of ze nu gespecialiseerd zijn in situaties van geweld of niet (opvangtehuis, noodopvang, dagopvang, straathoekwerk, thuisbegeleiding, housing first enz.)

  Om zich in te schrijven voor een of meerdere opleidingen, moet je werknemer/werkneemster zijn van een dienst die erkend is of gesubsidieerd door GGC, VGC, FGC (zie voorwaarden voor deelname).

  Schrijf u in voor deze opleiding als...

  U samen met andere directieleden wilt reflecteren en ervaringen wilt delen over dit onderwerp, en tegelijkertijd uw tools en praktijken wilt consolideren om beter om te gaan met partner- en intrafamiliaal geweld.

  REGISTREER

   
  Pour vous inscrire merci de compléter les informations ci-dessous. - Bedankt om de informatie hieronder in te vullen.
   
  Nom - Naam :    *
   
  Prénom - Voornaam :    *
   
  Fonction - Functie :    *
   
  Service - Dienst :    *
   
  Si votre service n'est pas repris dans la liste veuillez nous contacter à l'adresse suivante: formations@ama.be
  Als uw dienst er niet bij staat, neem dan contact met ons op via formations@ama.be

  Pour les travailleur·euse·s du Samusocial qui seraient intéressés, merci de nous contacter à formations@ama.be car des formations seront organisées en interne.
  Geïnteresseerde Samusocial-medewerkers kunnen contact met ons opnemen via formations@ama.be omdat de opleiding intern zal worden georganiseerd.   *
   
  Mail de la personne (pour envoyer les informations relatives à la formation - om opleidingsinformatie te versturen) :    *
   
  Téléphone - Telefoon :   *
   
  Date choisie (2 jours) - Gekozen datum (2 dagen) :    *
   
  Attention, les inscriptions sont limitées à 15 participant·es. Si l’inscription n'est plus possible ci-dessus, c'est que la formation est complète. Vous pouvez nous contacter à formations@ama.be pour être inscrit·e sur la liste d'attente. - Opgelet: de inschrijving voor de opleiding is beperkt tot 15 deelnemers. Als de inschrijving hierboven niet mogelijk is, betekent dit dat de opleiding volzet is. U kunt contact met ons opnemen via formations@ama.be om op de wachtlijst te worden geplaatst.

  Hebt u een vraag, een opmerking, een probleem ?

  Léa Courtois

  AMA Opleiding Officier
  0470 72 70 75

  CONTACT LÉA

  Yamina Zaazaa

  Co-directeur van het CPVCF, belast met opleiding

  CONTACT YAMINA

  Léa Courtois

  AMA Opleiding Officier
  0470 72 70 75

  CONTACT LÉA

  Yamina Zaazaa

  Co-directeur van het CPVCF, belast met opleiding

  CONTACT YAMINA

  PARTNERS

  Met financiële steun van GGC

  IN PARTNERSCHAP MET

  Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales

  Pôles de ressources en violences conjugales et intrafamiliales

  Bico Federatie

  Bruss’help

  Samusocial

  COCOF

  Back To Top