Skip to content
picto formation VCIF

MODULE 1

Inleiding: het proces van partnerdominantie

04 en 05 september 2024
24 en 26 september 2024
02 en 03 oktober 2024
10 en 11 oktober 2024 (NL)
22 en 23 oktober 2024
13 en 15 november 2024
12 en 13 december 2024
REGISTEER

Deze tweedaagse cursus definieert huiselijk en familiaal geweld en kijkt naar de relationele mechanismen die huiselijk geweld bepalen. De cyclus van huiselijk geweld en een systematisch analyserooster zorgen voor een beter begrip van de aard van de gewelddadige dynamiek in koppels, waardoor de gevaarlijkheid van situaties kan worden beoordeeld en interventie en begeleiding kan worden geboden.

Deze opleiding vormt de basis voor alle psychosociale hulpverleners die werken met slachtoffers, kinderen of daders.

Doelstellingen
  • Partner-en intrafamiliaal geweld (PIFG) definiëren en de achterliggende processen van dominantie en overheersing begrijpen
  • De onderliggende factoren die leiden tot PIFG achterhalen
  • Tools aanbieden om PIFG op te sporen, de ernst van een situatie in te schatten en om te gaan met de situatie die volgt op het geweld
Inhoud van de opleiding
  • Presentatie van de realiteit van partnergeweld in België; Cijfers, juridische context, institutionele context, Europees wettelijk kader (Istanbul-Conventie)
  • Overleggen over opvattingen en ideeën over partnergeweld en komaf maken met genderstereotypen
  • Basisconcepten begrijpen : het verschil tussen conflict en geweld, de drie types van geweld binnen een relatie, criteria om partnergeweld te herkennen, de verschillende vormen van partnergeweld
  • De vier fasen van de cyclus van partnergeweld begrijpen als strategie om te controleren en overheersen
  • De dynamiek van gewelddadige relaties begrijpen in een continuüm van partnergeweld, rekening houdend met de strategieën van de daders en de positie van de slachtoffers, de positie van beschermingsnetwerken, de socialisering en de ontstaansmythe van de relatie.
  • De dynamiek van gewelddadige relaties beoordelen om na te denken over interventie en sturing, rekening houdend met de veiligheid en het ritme van de slachtoffers, en om secundaire victimisatie te vermijden.
  • Casestudie die het mogelijk maakt om: de aard van de gewelddadige dynamiek binnen een relatie op te sporen en het gevaar in te schatten, een minimale en strategische interventie te doen voor de verschillende situaties van partnergeweld om de bescherming van de slachtoffers te overwegen in functie van de context, de mandaten van de diensten en de vraag van de persoon.
Methodologie

De opleiding is gebaseerd op de methodologie van de opleidingen van de Pôle des ressources en leidt tot een gemeenschappelijke analyse, woordenschat en tot gemeenschappelijke overdrachtswijzen. Ze maakt het mogelijk om samen tot ontdekkingen te komen en afstand te nemen van de eigen praktijken. Het betreft een systemische aanpak op basis van een model dat het proces van partnerdominantie definieert als een interactief en veranderend proces. De opleiding bestaat uit theoretische inzichten, praktische oefeningen in kleine groepen, videomateriaal en casestudies. De interactie en uitwisselingen van professionals over hun beroepspraktijk bieden een groot voordeel

Alleen de module op 10 en 11 oktober wordt in het Nederlands gegeven, de andere modules worden in het Frans gegeven.

Deze opleiding is bedoeld voor...

Alle professionals die in de daklozenopvang te maken krijgen met situaties van huiselijk en familiaal geweld. Meer in het algemeen is deze opleiding bedoeld voor psychosociale hulpverleners (pedagogen, maatschappelijk werkers, psychologen, dagbegeleiders, verpleegkundigen, enz.)

Om u in te schrijven, moet u werken in een Brusselse dienst die erkend of gesubsidieerd is door GGC, COCOF of VGC (zie deelnemingsvoorwaarden).

Schrijf u in voor deze opleiding als...

U uw kennis over de definitie van geweld wilt uitbreiden, u wilt leren hoe te handelen en u over dezelfde tools wilt beschikken als de hele sector !

INSCHRIJVING

 
Pour vous inscrire merci de compléter les informations ci-dessous. - Bedankt om de informatie hieronder in te vullen.
 
Nom - Naam :    *
 
Prénom - Voornaam :    *
 
Fonction - Functie :    *
 
Genre - Gender :   *
 
Pronoms - Voornaamwoorden :
 
Service - Dienst :    *
 
Si votre service n'est pas repris dans la liste veuillez nous contacter à l'adresse suivante: formations@ama.be
Als uw dienst er niet bij staat, neem dan contact met ons op via formations@ama.be

Pour les travailleur·euse·s du Samusocial qui seraient intéressés, merci de nous contacter à formations@ama.be car des formations seront organisées en interne.
Geïnteresseerde Samusocial-medewerkers kunnen contact met ons opnemen via formations@ama.be omdat de opleiding intern zal worden georganiseerd.   *
 
Mail de la personne (pour envoyer les informations relatives à la formation - om opleidingsinformatie te versturen) :    *
 
Téléphone - Telefoon :   *
 
Date choisie (2 jours) - Gekozen datum (2 dagen) :    *
 
Attention, inscription de trois participant·e·s maximum par institution. Les inscriptions sont limitées à 15 participant·es. Si l’inscription n'est plus possible ci-dessus, c'est que la formation est complète. Vous pouvez nous contacter à formations@ama.be pour être inscrit·e sur la liste d'attente.
-
Opgelet: de inschrijving van maximaal drie deelnemers per instelling. De inschrijving voor de opleiding is beperkt tot 15 deelnemers. Als de inschrijving hierboven niet mogelijk is, betekent dit dat de opleiding volzet is. U kunt contact met ons opnemen via formations@ama.be om op de wachtlijst te worden geplaatst.

Hebt u een vraag, een opmerking, een probleem ?

Elliott Delcroix

AMA Opleidingsofficier
0470 72 70 75

CONTACT ELLIOTT

Yamina Zaazaa

Co-directeur van het CPVCF, belast met opleiding

CONTACT YAMINA

Elliott Delcroix

AMA Opleidingsofficier
0470 72 70 75

CONTACT ELLIOTT

Yamina Zaazaa

Co-directeur van het CPVCF, belast met opleiding

CONTACT YAMINA

PARTNERS

met financiële steun van GGC

IN PARTNERSCHAP MET

Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales

Pôles de ressources en violences conjugales et intrafamiliales

Bico Federatie

Bruss’help

Samusocial

COCOF

Alle AMA acties betreffende geweld

DE AMA VZW

Opgericht in mei 1968, de Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) is een federatie van instellingen voor opvang, huisvesting en begeleiding van volwassenen en gezinnen in psychosociale moeilijkheden, alsook van rechtspersonen en particulieren die actief zijn op het vlak van bijstand en opvang voor mensen in zeer precaire sociale situaties.

VOLG ONS OP DE NETWERKEN: 

BRUSSEL

13 Elyzeese Veldenstraat – 1050 Brussel

NAMEN

Bomelstraat 154 – 5000 Namen

MET DE STEUN VAN

     

DE AMA VZW

Opgericht in mei 1968, de Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) is een federatie van instellingen voor opvang, huisvesting en begeleiding van volwassenen en gezinnen in psychosociale moeilijkheden, alsook van rechtspersonen en particulieren die actief zijn op het vlak van bijstand en opvang voor mensen in zeer precaire sociale situaties.

BRUSSEL

13 Elyzeese Veldenstraat – 1050 Brussel

NAMEN

Bomelstraat 154 – 5000 Namen

MET DE STEUN VAN


     

Back To Top