Skip to content

Een einde maken aan dakloosheid is mogelijk

Dakloosheid is niet onvermijdelijk. Er kunnen praktische preventieve maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat niemand ooit in een situatie van slechte huisvesting of gebrek aan huisvesting hoeft te leven.

Om dit te bereiken is er een convergentie van politieke wil nodig, want de problemen waarmee daklozen te maken hebben, hebben betrekking op een reeks actoren op alle machtsniveaus: economisch, sociaal, gezondheid, huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs en scholing, enz.

AMA vraagt al jaren dat de strijd tegen dakloosheid en slechte huisvesting een prioriteit wordt voor de federale en regionale regeringen en voor alle gefedereerde entiteiten.

In deze context verwelkomen wij de verbintenissen van de lokale overheden en entiteiten, zoals :

2020

Het Europees Parlement neemt een reeks aanbevelingen aan om dakloosheid te bestrijden en uitsluiting van huisvesting in de EU te beëindigen.

2021

De Verklaring van Lissabon verbindt België en andere EU-lidstaten ertoe dakloosheid tegen 2030 een halt toe te roepen.

2022

De landen van de Europese Unie hebben een werkplan “dakloosheid nul tegen 2030” goedgekeurd voor de huisvesting van daklozen, dat streeft naar een “ideale” doelstelling van nul daklozen tegen 2030.

2014

Het samenwerkingsakkoord dakloosheid wordt ondertekend door alle Belgische gefedereerde entiteiten.

2020

De Koning Boudewijnstichting zet zich in om een impuls te geven aan de organisatie van terugkerende en uniforme tellingen in het hele land die vergelijkbare gegevens opleveren.

2022

Het vierde federale armoedebestrijdingsplan focust op drie hoofdthema’s:

  • Armoede voorkomen en vroegtijdig opsporen
  • Inzetten op duurzame werkgelegenheid als essentiële hefboom in de strijd tegen armoede en een waardig leven garanderen door toegang tot sociale bescherming te bieden
  • De emancipatie en inclusie van iedereen in een veranderende samenleving waarborgen

9 acties hebben specifiek betrekking op daklozen.

2021

De gecoördineerde strategie van de Waalse regering om een einde te maken aan dakloosheid

Het charter “een einde maken aan dakloosheid” wordt unaniem ondertekend door de gemeenteraad van Namen.

2022

Wallonië richt een “Observatorium voor dakloosheid” OWSA op

2019

Oprichting van Bruss’Help, verantwoordelijk voor de coördinatie van de centra voor sociale noodhulp en integratie.

2020

De Brusselse regering publiceert haar noodhuisvestingsplan (PUL), waarvan een van de acties (actie 27) tot doel heeft het aanbod van huisvesting voor daklozen te vergroten.

2021

Het Brussels Parlement richt een overlegcommissie op om aanbevelingen te doen voor een duurzame oplossing voor de situatie van daklozen en personen met een slechte huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2023

Bruss’Help werkt mee aan het masterplan “Naar een regio zonder dakloosheid” (in het Frans).

DE AMA VZW

Opgericht in mei 1968, de Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) is een federatie van instellingen voor opvang, huisvesting en begeleiding van volwassenen en gezinnen in psychosociale moeilijkheden, alsook van rechtspersonen en particulieren die actief zijn op het vlak van bijstand en opvang voor mensen in zeer precaire sociale situaties.

VOLG ONS OP DE NETWERKEN: 

BRUSSEL

13 Elyzeese Veldenstraat – 1050 Brussel

NAMEN

Bomelstraat 154 – 5000 Namen

MET DE STEUN VAN

     

DE AMA VZW

Opgericht in mei 1968, de Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) is een federatie van instellingen voor opvang, huisvesting en begeleiding van volwassenen en gezinnen in psychosociale moeilijkheden, alsook van rechtspersonen en particulieren die actief zijn op het vlak van bijstand en opvang voor mensen in zeer precaire sociale situaties.

BRUSSEL

13 Elyzeese Veldenstraat – 1050 Brussel

NAMEN

Bomelstraat 154 – 5000 Namen

MET DE STEUN VAN


     

Back To Top