Ga naar hoofdinhoud
picto formation VCIF

MODULE 1

Inleiding: het proces van partnerdominantie

21 en 22 juni 2023
07 en 14 september 2023
08 en 15 september 2023
19 en 20 september 2023
03 en 10 oktober 2023
04 en 11 oktober 2023
13 en 14 december 2023
REGISTEER

Deze tweedaagse opleiding gaat over de definitie van partner- en intrafamiliaal geweld en over de relationele processen die aanleiding geven tot partnergeweld. Aan de hand van de cyclus van partnergeweld en een systematisch schema, krijgen de deelnemers meer inzicht in gewelddadige dynamieken binnen een relatie, leren ze het gevaar van een situatie in te schatten, tussen te komen en mensen te sturen.

Deze opleiding vormt de basis voor alle psychosociale hulpverleners die slachtoffers, kinderen of daders begeleiden.

Doelstellingen
  • Partner-en intrafamiliaal geweld (PIFG) definiëren en de achterliggende processen van dominantie en overheersing begrijpen
  • De onderliggende factoren die leiden tot PIFG achterhalen
  • Tools aanbieden om PIFG op te sporen, de ernst van een situatie in te schatten en om te gaan met de situatie die volgt op het geweld

 

Inhoud van de opleiding
  • Presentatie van de realiteit van partnergeweld in België; Cijfers, juridische context, institutionele context, Europees wettelijk kader (Istanbul-Conventie)
  • Overleggen over opvattingen en ideeën over partnergeweld en komaf maken met genderstereotypen
  • Basisconcepten begrijpen : het verschil tussen conflict en geweld, de drie types van geweld binnen een relatie, criteria om partnergeweld te herkennen, de verschillende vormen van partnergeweld
  • De vier fasen van de cyclus van partnergeweld begrijpen als strategie om te controleren en overheersen
  • De dynamiek van gewelddadige relaties begrijpen in een continuüm van partnergeweld, rekening houdend met de strategieën van de daders en de positie van de slachtoffers, de positie van beschermingsnetwerken, de socialisering en de ontstaansmythe van de relatie
  • De dynamiek van gewelddadige relaties beoordelen om na te denken over interventie en sturing, rekening houdend met de veiligheid en het ritme van de slachtoffers, en om secundaire victimisatie te vermijden
  • Casestudie die het mogelijk maakt om: de aard van de gewelddadige dynamiek binnen een relatie op te sporen en het gevaar in te schatten, een minimale en strategische interventie te doen voor de verschillende situaties van partnergeweld om de bescherming van de slachtoffers te overwegen in functie van de context, de mandaten van de diensten en de vraag van de persoon

 

Methodologie

De opleiding is gebaseerd op de methodologie van de opleidingen van de Pôle des ressources en leidt tot een gemeenschappelijke analyse, woordenschat en tot gemeenschappelijke overdrachtswijzen. Ze maakt het mogelijk om samen tot ontdekkingen te komen en afstand te nemen van de eigen praktijken. Het betreft een systemische aanpak op basis van een model dat het proces van partnerdominantie definieert als een interactief en veranderend proces. De opleiding bestaat uit theoretische inzichten, praktische oefeningen in kleine groepen, videomateriaal en casestudies. De interactie en uitwisselingen van professionals over hun beroepspraktijk bieden een groot voordeel

Voorlopig worden alle modules in het Frans gegeven. Vanaf september worden modules in het Nederlands georganiseerd.

Deze opleiding is bedoeld voor...

Alle professionals die te maken krijgen met partner- en intrafamiliaal geweld in de diensten voor hulp aan daklozen. Meer in het algemeen is deze opleiding gericht op psychosociale hulpverleners (opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen, begeleiders voor dagelijkse taken, verpleegkundigen …) die de aopgevangen personen begeleiden.

Om zich in te schrijven voor een of meerdere opleidingen, moet je werknemer/werkneemster zijn van een dienst die erkend is of gesubsidieerd door GGC, VGC, FGC (zie voorwaarden voor deelname).

Schrijf u in voor deze opleiding als...

U uw kennis over de definitie van geweld wilt uitbreiden, u wilt leren hoe te handelen en u over dezelfde tools wilt beschikken als de hele sector !

REGISTREER

 
Pour vous inscrire merci de compléter les informations ci-dessous. - Bedankt om de informatie hieronder in te vullen.
 
Nom - Naam :    *
 
Prénom - Voornaam :    *
 
Fonction - Functie :    *
 
Service - Dienst :    *
 
Si votre service n'est pas repris dans la liste veuillez nous contacter à l'adresse suivante: formations@ama.be
Als uw dienst er niet bij staat, neem dan contact met ons op via formations@ama.be

Pour les travailleur·euse·s du Samusocial qui seraient intéressés, merci de nous contacter à formations@ama.be car des formations seront organisées en interne.
Geïnteresseerde Samusocial-medewerkers kunnen contact met ons opnemen via formations@ama.be omdat de opleiding intern zal worden georganiseerd.   *
 
Mail de la personne (pour envoyer les informations relatives à la formation - om opleidingsinformatie te versturen) :    *
 
Téléphone - Telefoon :   *
 
Date choisie (2 jours) - Gekozen datum (2 dagen) :    *
 
Attention, les inscriptions sont limitées à 15 participant·es. Si l’inscription n'est plus possible ci-dessus, c'est que la formation est complète. Vous pouvez nous contacter à formations@ama.be pour être inscrit·e sur la liste d'attente. - Opgelet: de inschrijving voor de opleiding is beperkt tot 15 deelnemers. Als de inschrijving hierboven niet mogelijk is, betekent dit dat de opleiding volzet is. U kunt contact met ons opnemen via formations@ama.be om op de wachtlijst te worden geplaatst.

 

Hebt u een vraag, een opmerking, een probleem ?

Léa Courtois

AMA Opleiding Officier
0470 72 70 75

CONTACT LÉA

Yamina Zaazaa

Co-directeur van het CPVCF, belast met opleiding

CONTACT YAMINA

Léa Courtois

AMA Opleiding Officier
0470 72 70 75

CONTACT LÉA

Yamina Zaazaa

Co-directeur van het CPVCF, belast met opleiding

CONTACT YAMINA

PARTNERS

 

met financiële steun van de GGC

 

IN PARTNERSCHAP MET

 

Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales

 

Pôles de ressources en violences conjugales et intrafamiliales

Bico federatie

 

Bruss’help

Samusocial

COCOF

Alle AMA acties betreffende geweld

Back To Top