Ga naar hoofdinhoud
picto formation VCIF

MODULE 2

Sensibilisering over partner- en intrafamiliaal geweld

22 november 2023
19 december 2023

Deze opleiding is een sensibiliseringsdag van één dag over partner- en intrafamiliaal geweld, gericht op personeel dat geen psychosociale opleiding heeft genoten (administratief personeel, arbeiders enz.). Die medewerkers komen namelijk in contact met mensen die een beroep doen op de hulporganisaties en worden soms onvoorbereid geconfronteerd met complexe en moeilijke situaties. Deze opleidingsdag biedt de mogelijkheid om bepaalde vooroordelen over partner- en intrafamiliaal geweld te ontkrachten en de gevoelens die daaruit voortvloeien te delen.

Doelstellingen
  • Vooroordelen over partner- en intrafamiliaal geweld ontkrachten
  • Partnergeweld en de verschillende vormen ervan definiëren, het verschil tussen conflict en geweld
  • De cyclus van partnergeweld, overheersing en de tweestrijd van de slachtoffers begrijpen
  • Ervaringen delen over geweldsituaties waarmee de deelnemers al te maken kregen
Inhoud van de opleiding
  • Overleggen over opvattingen en ideeën over partnergeweld en komaf maken met genderstereotypen
  • Ervaringen uitwisselen
  • Presentatie van de realiteit van partnergeweld in België: cijfers, juridische context, institutionele context
  • Basisconcepten begrijpen; het verschil tussen conflict en geweld, de drie types van geweld binnen een relatie, criteria om partnergeweld te herkennen, de verschillende vormen van partnergeweld; psychologisch, fysiek, verbaal, economisch, seksueel, materieel, moord en zelfmoord.
Methodologie

De sensibilisering gebeurt aan de hand van theoretische en praktische aspecten, met gebruik van verschillende media zoals videomateriaal. De methodologie is gebaseerd op de uitwisseling tussen de deelnemers en hun ervaringen en gevoelens.

Schrijf u in voor deze opleiding als...

U de tijd wilt nemen om ervaringen uit te wisselen met anderen die in dezelfde situatie zitten als u en u wilt bijleren over deze materie.

Alle modules worden in het Frans gegeven. . Afhankelijk van de behoefte kan in 2024 een module in het Nederlands worden overwogen.

Deze opleiding is bedoeld voor...

Alle professionals die geen psychosociale opleiding hebben genoten over situaties van partner- en intrafamiliaal geweld in de diensten voor hulp aan daklozen. Meer in het algemeen is deze opleiding gericht op span style=”text-decoration: underline;color: #b21aff”>alle medewerkers van de sector die geen eerstelijnsbegeleiding bieden, maar die wel mensen ontvangen, deelnemen aan het leven op de dienst en in contact komen met het publiek (administratief, onderhouds-, technisch personeel enz.).

Om zich in te schrijven voor een of meerdere opleidingen, moet je werknemer/werkneemster zijn van een dienst die erkend is of gesubsidieerd door GGC, VGC, FGC (zie voorwaarden voor deelname).

REGISTREER

 
Pour vous inscrire merci de compléter les informations ci-dessous. - Bedankt om de informatie hieronder in te vullen.
 
Nom - Naam :    *
 
Prénom - Voornaam :    *
 
Fonction - Functie :    *
 
Service - Dienst :    *
 
Si votre service n'est pas repris dans la liste veuillez nous contacter à l'adresse suivante: formations@ama.be
Als uw dienst er niet bij staat, neem dan contact met ons op via formations@ama.be

Pour les travailleur·euse·s du Samusocial qui seraient intéressés, merci de nous contacter à formations@ama.be car des formations seront organisées en interne.
Geïnteresseerde Samusocial-medewerkers kunnen contact met ons opnemen via formations@ama.be omdat de opleiding intern zal worden georganiseerd.   *
 
Mail de la personne (pour envoyer les informations relatives à la formation - om opleidingsinformatie te versturen) :    *
 
Téléphone - Telefoon :   *
 
Date choisie (1 jour) - Gekozen datum (1 dag) :    *
 
Attention, les inscriptions sont limitées à 15 participant·es. Si l’inscription n'est plus possible ci-dessus, c'est que la formation est complète. Vous pouvez nous contacter à formations@ama.be pour être inscrit·e sur la liste d'attente. - Opgelet: de inschrijving voor de opleiding is beperkt tot 15 deelnemers. Als de inschrijving hierboven niet mogelijk is, betekent dit dat de opleiding volzet is. U kunt contact met ons opnemen via formations@ama.be om op de wachtlijst te worden geplaatst.

Hebt u een vraag, een opmerking, een probleem ?

Léa Courtois

AMA Opleiding Officier
0470 72 70 75

CONTACT LÉA

Yamina Zaazaa

Co-directeur van het CPVCF, belast met opleiding

CONTACT YAMINA

Léa Courtois

AMA Opleiding Officier
0470 72 70 75

CONTACT LÉA

Yamina Zaazaa

Co-directeur van het CPVCF, belast met opleiding

CONTACT YAMINA

PARTNERS

Met financiële steun van GGC

IN PARTNERSCHAP MET

Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales

Pôles de ressources en violences conjugales et intrafamiliales

Bico federatie

Bruss’help

Samusocial

GGC

Alle AMA acties betreffende geweld

Back To Top