Skip to content
picto formation VCIF

MODULE 6

Diepgaande opleiding : Ondersteunen van de daders van geweld

16 en 23 september 2024

Deze tweedaagse cursussen helpen deelnemers om de complexere realiteit te begrijpen van mensen die huiselijk geweld plegen. De cursus wordt gegeven door Cécile Kowal, psycholoog bij Praxis vzw.

Deze aanpak, die aansluit bij de rol en het mandaat van de hulpverlener, leert hoe je een persoon die huiselijk geweld heeft gepleegd, kunt aanspreken en met hem kunt praten. Dit biedt de mogelijkheid om het onmiddellijke gevaar van een situatie te verminderen en schept de voorwaarden om een proces van empowerment op gang te brengen en de persoon door te verwijzen naar de juiste gespecialiseerde diensten.

Doelstellingen
 • Ontdek wie de daders zijn
 • Reflecteren over een professionele houding ten opzichte van daders
 • De motivationele benadering gebruiken om interventiestrategieën te ontwikkelen voor geweldplegers
 • De begrippen ernst en gevaarlijkheid definiëren in het werken met daders
 • Rekening houden met de impact van het probleem op de betrokkenen en op de teams
 • Het netwerk en de samenwerking openen
Inhoud van de opleiding
 • Voorstellingen van daders
 • Enkele socio-demografische, criminologische en psychologische kenmerken van daders
 • De verschillende mogelijke oorzaken van huiselijk geweld
 • Belemmeringen voor de hulpverleningsrelatie
 • Verschillende vormen van ontkenning en rechtvaardiging
 • Verschillende vormen van controle in emotionele relaties
 • Risicofactoren voor recidive.
Methodologie

Deze opleiding is zo georganiseerd dat theorie en praktijk worden afgewisseld. De lesgevers zijn hulpverleners die actief zijn op het terrein en kunnen op basis van hun dagelijkse ervaringen dus antwoorden op de vragen van de deelnemers. Ze komen uit verschillende interventiesectoren en vullen elkaar dus aan: Ambulante en residentiële begeleiding en ondersteuning. De theoretische verwijzingen kaderen binnen een systemische aanpak op basis van een model dat het proces van partnerdominantie definieert als een interactief en veranderend proces. De interactie en uitwisselingen van professionals over hun beroepspraktijk bieden een groot voordeel.

Schrijf u in voor deze opleiding als...

U verder wilt gaan na de inleidende opleiding om slachtoffers van geweld zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Deze opleiding is bedoeld voor...

Alle hulpverleners die te maken krijgen met situaties van echtelijk en intrafamiliaal geweld in de daklozenopvang.

Let op: deze module is alleen voor werkers die in de afgelopen twee jaar hebben deelgenomen aan de introductiemodule Conjugal Domination Process. Als je aan deze cursus wilt deelnemen en de tweedaagse introductiecursus niet hebt gevolgd, schrijf je dan eerst in voor deze laatste (module 1).

Om zich in te schrijven voor een of meerdere opleidingen, moet je werknemer/werkneemster zijn van een dienst die erkend door GGC, COCOF, VGC (meer voorwaarden voor deelname).

REGISTEER

 
Pour vous inscrire merci de compléter les informations ci-dessous. - Bedankt om de informatie hieronder in te vullen.
 
(!) ATTENTION : Vous devez avoir participé au module introductif aux violences conjugales et intrafamiliales endéans les deux dernières années pour participer à ce module d'approfondissement. Sans quoi, la formation vous sera refusée.

(!) LET OP: Je moet in de afgelopen twee jaar hebben deelgenomen aan de inleiding module over huiselijk geweld om te kunnen deelnemen aan deze verdiepingsmodule. Als je dit niet doet, wordt de cursus geweigerd.
 
Nom - Naam :    *
 
Prénom - Voornaam :    *
 
Genre - Gender :   *
 
Fonction - Functie :    *
 
Service - Dienst :    *
 
Pronoms - Voornaamwoorden :
 
Si votre service n'est pas repris dans la liste veuillez nous contacter à l'adresse suivante: formations@ama.be
Als uw dienst er niet bij staat, neem dan contact met ons op via formations@ama.be

Pour les travailleur·euse·s du Samusocial qui seraient intéressés, merci de nous contacter à formations@ama.be car des formations seront organisées en interne.
Geïnteresseerde Samusocial-medewerkers kunnen contact met ons opnemen via formations@ama.be omdat de opleiding intern zal worden georganiseerd.   *
 
Mail de la personne (pour envoyer les informations relatives à la formation - om opleidingsinformatie te versturen) :    *
 
Téléphone - Telefoon :   *
 
Date choisie (2 jours) - Gekozen datum (2 dagen) :    *
 
Attention, inscription de trois participant·e·s maximum par institution. Les inscriptions sont limitées à 15 participant·es. Si l’inscription n'est plus possible ci-dessus, c'est que la formation est complète. Vous pouvez nous contacter à formations@ama.be pour être inscrit·e sur la liste d'attente.
-
Opgelet: de inschrijving van maximaal drie deelnemers per instelling. De inschrijving voor de opleiding is beperkt tot 15 deelnemers. Als de inschrijving hierboven niet mogelijk is, betekent dit dat de opleiding volzet is. U kunt contact met ons opnemen via formations@ama.be om op de wachtlijst te worden geplaatst.

Hebt u een vraag, een opmerking, een probleem ?

Elliott Delcroix

AMA Opleidingsofficier
0470 72 70 75

CONTACT ELLIOTT

Yamina Zaazaa

Co-directeur van het CPVCF, belast met opleiding

CONTACT YAMINA

Elliott Delcroix

AMA Opleidingsofficier
0470 72 70 75

CONTACT ELLIOTT

Yamina Zaazaa

Co-directeur van het CPVCF, belast met opleiding

CONTACT YAMINA

PARTERNS

met financiële steun van de GGC

IN PARTNERSCHAP MET

Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales

Pôles de ressources en violences conjugales et intrafamiliales

BICO Federatie

Bruss’help

Samusocial

COCOF

Alle AMA acties betreffende geweld

DE AMA VZW

Opgericht in mei 1968, de Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) is een federatie van instellingen voor opvang, huisvesting en begeleiding van volwassenen en gezinnen in psychosociale moeilijkheden, alsook van rechtspersonen en particulieren die actief zijn op het vlak van bijstand en opvang voor mensen in zeer precaire sociale situaties.

VOLG ONS OP DE NETWERKEN: 

BRUSSEL

13 Elyzeese Veldenstraat – 1050 Brussel

NAMEN

Bomelstraat 154 – 5000 Namen

MET DE STEUN VAN

     

DE AMA VZW

Opgericht in mei 1968, de Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) is een federatie van instellingen voor opvang, huisvesting en begeleiding van volwassenen en gezinnen in psychosociale moeilijkheden, alsook van rechtspersonen en particulieren die actief zijn op het vlak van bijstand en opvang voor mensen in zeer precaire sociale situaties.

BRUSSEL

13 Elyzeese Veldenstraat – 1050 Brussel

NAMEN

Bomelstraat 154 – 5000 Namen

MET DE STEUN VAN


     

Back To Top