Skip to content
picto formation VCIF

MODULE 4

Opleiding voor gevorderden : slachtoffers van partner- en intrafamiliaal geweld begeleiden

19 en 20 september 2024
26 en 27 november 2024

Deze tweedaagse opleiding biedt de deelnemers inzicht in partnergeweld, zodat ze een geïntegreerde aanpak kunnen toepassen die rekening houdt met de controlesystemen die het slachtoffer onderdrukken door het proces van partnerdominantie.

Die aanpak maakt het mogelijk om, rekening houdend met de opdracht en het mandaat van de hulpverlener/hulpverleenster, een interventie te kiezen die rekening houdt met de veiligheid van de slachtoffers, kadert in het proces van devictimisatie en het slachtoffer en de plaats van het professionele beschermingsnetwerk ondersteunt.

Doelstellingen
 • Zich interesseren voor de behoeften van slachtoffers, hun symptomen begrijpen.
 • Het uitwisselen van ervaringen met gespecialiseerde begeleiding, zowel van mensen die ter plaatse verblijven als ambulant, bevorderen en netwerken versterken.
 • Zich vragen stellen bij het tijdelijke karakter van de hulpverleners en de slachtoffers.
 • Het concept victimisatie begrijpen en secundaire victimisatie vermijden.
 • De opvang en ondersteuning van slachtoffers van PIFG verbeteren.
 • Professionals de nodige tools in handen geven om de procedure van devictimisatie van slachtoffers van partnergeweld te begeleiden en ondersteunen.
 • De impact van geweld begrijpen om slachtoffers te ondersteunen.
 • Ouders ondersteunen.
Inhoud van de opleiding
 • Beschermingsmechanisme van het slachtoffer in het proces van partnerdominantie, impact van partnerdominantie, trauma’s en post-traumatische syndromen
 • Victimisatie en secundaire victimisatie
 • Beoordeling van de factoren van kwetsbaarheid/bescherming
 • Samenhangende en geïntegreerde interventie : Opvang van het slachtoffer, een slachtoffer met post-traumatische stress begeleiden, geruststellen, sturen
 • Praktijken uitwisselen
Methodologie

Deze opleiding is zo georganiseerd dat theorie en praktijk worden afgewisseld. De lesgevers zijn hulpverleners die actief zijn op het terrein en kunnen op basis van hun dagelijkse ervaringen dus antwoorden op de vragen van de deelnemers. Ze komen uit verschillende interventiesectoren en vullen elkaar dus aan: Ambulante en residentiële begeleiding en ondersteuning. De theoretische verwijzingen kaderen binnen een systemische aanpak op basis van een model dat het proces van partnerdominantie definieert als een interactief en veranderend proces. De interactie en uitwisselingen van professionals over hun beroepspraktijk bieden een groot voordeel.

Schrijf u in voor deze opleiding als...

U verder wilt gaan na de inleidende opleiding om slachtoffers van geweld zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Deze opleiding is bedoeld voor...

Alle hulpverleners die te maken krijgen met situaties van echtelijk en intrafamiliaal geweld in de daklozenopvang.

Let op: deze module is alleen voor werkers die in de afgelopen twee jaar hebben deelgenomen aan de introductiemodule Conjugal Domination Process.ls je aan deze cursus wilt deelnemen en de tweedaagse introductiecursus niet hebt gevolgd, schrijf je dan eerst in voor deze laatste (module 1).

Om zich in te schrijven voor een of meerdere opleidingen, moet je werknemer/werkneemster zijn van een dienst die erkend door GGC, COCOF, VGC (meer voorwaarden voor deelname).

INSCHRIJVING

 
Pour vous inscrire merci de compléter les informations ci-dessous. - Bedankt om de informatie hieronder in te vullen.
 
(!) ATTENTION : Vous devez avoir participé au module introductif aux violences conjugales et intrafamiliales endéans les deux dernières années pour participer à ce module d'approfondissement. Sans quoi, la formation vous sera refusée.

(!) LET OP: Je moet in de afgelopen twee jaar hebben deelgenomen aan de inleiding module over huiselijk geweld om te kunnen deelnemen aan deze verdiepingsmodule. Als je dit niet doet, wordt de cursus geweigerd.
 
Nom - Naam :    *
 
Prénom - Voornaam :    *
 
Fonction - Functie :    *
 
Genre - Gender :   *
 
Pronoms - Voornaamwoorden :
 
Service - Dienst :    *
 
Si votre service n'est pas repris dans la liste veuillez nous contacter à l'adresse suivante: formations@ama.be
Als uw dienst er niet bij staat, neem dan contact met ons op via formations@ama.be

Pour les travailleur·euse·s du Samusocial qui seraient intéressés, merci de nous contacter à formations@ama.be car des formations seront organisées en interne.
Geïnteresseerde Samusocial-medewerkers kunnen contact met ons opnemen via formations@ama.be omdat de opleiding intern zal worden georganiseerd.   *
 
Mail de la personne (pour envoyer les informations relatives à la formation - om opleidingsinformatie te versturen) :    *
 
Téléphone - Telefoon :   *
 
Date choisie (2 jours) - Gekozen datum (2 dagen) :    *
 
Attention, inscription de trois participant·e·s maximum par institution. Les inscriptions sont limitées à 15 participant·es. Si l’inscription n'est plus possible ci-dessus, c'est que la formation est complète. Vous pouvez nous contacter à formations@ama.be pour être inscrit·e sur la liste d'attente.
-
Opgelet: de inschrijving van maximaal drie deelnemers per instelling. De inschrijving voor de opleiding is beperkt tot 15 deelnemers. Als de inschrijving hierboven niet mogelijk is, betekent dit dat de opleiding volzet is. U kunt contact met ons opnemen via formations@ama.be om op de wachtlijst te worden geplaatst.

Hebt u een vraag, een opmerking, een probleem ?

Elliott Delcroix

AMA Opleiding Officier
0470 72 70 75

CONTACT ELLIOTT

Yamina Zaazaa

Co-directeur van het CPVCF, belast met opleiding

CONTACT YAMINA

Elliott Delcroix

AMA Opleiding Officier
0470 72 70 75

CONTACT ELLIOTT

Yamina Zaazaa

Co-directeur van het CPVCF, belast met opleiding

CONTACT YAMINA

PARTNERS

Met financiële steun van GGC

IN PARTNERSCHAP MET

Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales

Pôles de ressources en violences conjugales et intrafamiliales

Fédération Bico

Bruss’help

Samusocial

COCOF

Alle AMA acties betreffende geweld

L’ASBL AMA

Créée en mai 1968, la Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) fédère des institutions assurant l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement d’adultes et de familles en difficultés psychosociales mais aussi des personnes morales ou physiques actives dans le domaine de l’aide et de l’accueil de personnes en grande précarité sociale.

NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX :

BRUXELLES

13 Rue des Champs Élysées – 1050 Bruxelles

NAMUR

Rue de Bomel 154 – 5000 Namur

AVEC LE SOUTIEN DE

     

L’ASBL AMA

Créée en mai 1968, la Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) fédère des institutions assurant l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement d’adultes et de familles en difficultés psychosociales mais aussi des personnes morales ou physiques actives dans le domaine de l’aide et de l’accueil de personnes en grande précarité sociale.

BRUXELLES

13 Rue des Champs Élysées – 1050 Bruxelles

NAMUR

Rue de Bomel 154 – 5000 Namur

AVEC LE SOUTIEN DE


     

Back To Top