Ga naar hoofdinhoud
picto formation VCIF

MODULE 4

Opleiding voor gevorderden : slachtoffers van partner- en intrafamiliaal geweld begeleiden

18 en 19 oktober 2023
08 en 09 november 2023

Deze tweedaagse opleiding biedt de deelnemers inzicht in partnergeweld, zodat ze een geïntegreerde aanpak kunnen toepassen die rekening houdt met de controlesystemen die het slachtoffer onderdrukken door het proces van partnerdominantie. Die aanpak maakt het mogelijk om, rekening houdend met de opdracht en het mandaat van de hulpverlener/hulpverleenster, een interventie te kiezen die rekening houdt met de veiligheid van de slachtoffers, kadert in het proces van devictimisatie en het slachtoffer en de plaats van het professionele beschermingsnetwerk ondersteunt.

Doelstellingen
 • Zich interesseren voor de behoeften van slachtoffers, hun symptomen begrijpen.
 • Het uitwisselen van ervaringen met gespecialiseerde begeleiding, zowel van mensen die ter plaatse verblijven als ambulant, bevorderen en netwerken versterken.
 • Zich vragen stellen bij het tijdelijke karakter van de hulpverleners en de slachtoffers.
 • Het concept victimisatie begrijpen en secundaire victimisatie vermijden.
 • De opvang en ondersteuning van slachtoffers van PIFG verbeteren.
 • Professionals de nodige tools in handen geven om de procedure van devictimisatie van slachtoffers van partnergeweld te begeleiden en ondersteunen.
 • De impact van geweld begrijpen om slachtoffers te ondersteunen.
 • Ouders ondersteunen.
Inhoud van de opleiding
 • Beschermingsmechanisme van het slachtoffer in het proces van partnerdominantie, impact van partnerdominantie, trauma’s en post-traumatische syndromen
 • Victimisatie en secundaire victimisatie
 • Beoordeling van de factoren van kwetsbaarheid/bescherming
 • Samenhangende en geïntegreerde interventie : Opvang van het slachtoffer, een slachtoffer met post-traumatische stress begeleiden, geruststellen, sturen
 • Praktijken uitwisselen
Methodologie

Deze opleiding is zo georganiseerd dat theorie en praktijk worden afgewisseld. De lesgevers zijn hulpverleners die actief zijn op het terrein en kunnen op basis van hun dagelijkse ervaringen dus antwoorden op de vragen van de deelnemers. Ze komen uit verschillende interventiesectoren en vullen elkaar dus aan: Ambulante en residentiële begeleiding en ondersteuning. De theoretische verwijzingen kaderen binnen een systemische aanpak op basis van een model dat het proces van partnerdominantie definieert als een interactief en veranderend proces. De interactie en uitwisselingen van professionals over hun beroepspraktijk bieden een groot voordeel.

Schrijf u in voor deze opleiding als...

U verder wilt gaan na de inleidende opleiding om slachtoffers van geweld zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Deze opleiding is bedoeld voor...

Alle professionals die te maken krijgen met partner- en intrafamiliaal geweld in de diensten voor hulp aan daklozen. Let op: deze module is bedoeld voor medewerkers die hebben deelgenomen aan de inleidende module over het proces van partnerdominantie.

Om zich in te schrijven voor een of meerdere opleidingen, moet je werknemer/werkneemster zijn van een dienst die erkend is of gesubsidieerd door GGC, VGC, FGC (zie voorwaarden voor deelname).

REGISTREER

 
Pour vous inscrire merci de compléter les informations ci-dessous. - Bedankt om de informatie hieronder in te vullen.
 
Nom - Naam :    *
 
Prénom - Voornaam :    *
 
Fonction - Functie :    *
 
Service - Dienst :    *
 
Si votre service n'est pas repris dans la liste veuillez nous contacter à l'adresse suivante: formations@ama.be
Als uw dienst er niet bij staat, neem dan contact met ons op via formations@ama.be

Pour les travailleur·euse·s du Samusocial qui seraient intéressés, merci de nous contacter à formations@ama.be car des formations seront organisées en interne.
Geïnteresseerde Samusocial-medewerkers kunnen contact met ons opnemen via formations@ama.be omdat de opleiding intern zal worden georganiseerd.   *
 
Mail de la personne (pour envoyer les informations relatives à la formation - om opleidingsinformatie te versturen) :    *
 
Téléphone - Telefoon :   *
 
Date choisie (2 jours) - Gekozen datum (2 dagen) :    *
 
Attention, les inscriptions sont limitées à 15 participant·es. Si l’inscription n'est plus possible ci-dessus, c'est que la formation est complète. Vous pouvez nous contacter à formations@ama.be pour être inscrit·e sur la liste d'attente. - Opgelet: de inschrijving voor de opleiding is beperkt tot 15 deelnemers. Als de inschrijving hierboven niet mogelijk is, betekent dit dat de opleiding volzet is. U kunt contact met ons opnemen via formations@ama.be om op de wachtlijst te worden geplaatst.

Hebt u een vraag, een opmerking, een probleem ?

Léa Courtois

AMA Opleiding Officier
0470 72 70 75

CONTACT LÉA

Yamina Zaazaa

Co-directeur van het CPVCF, belast met opleiding

CONTACT YAMINA

Léa Courtois

AMA Opleiding Officier
0470 72 70 75

CONTACT LÉA

Yamina Zaazaa

Co-directeur van het CPVCF, belast met opleiding

CONTACT YAMINA

PARTNERS

 

met financiële steun van de GGC

 

IN PARTNERSCHAP MET

 

Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales

 

Pôles de ressources en violences conjugales et intrafamiliales

Bico federatie

 

Bruss’help

Samusocial

COCOF

Alle AMA acties betreffende geweld

Back To Top