Ga naar hoofdinhoud

Gratis opleidingen voor de volledige Brusselse sector

van de hulp aan daklozen

In 2023 en 2024 financiert de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie opleidingen rond partner- en intrafamiliaal geweld voor de volledige Brusselse sector. Naar aanleiding van de studie die de AMA in september 2022 heeft gepubliceerd over de begeleiding van slachtoffers van geweld, wilde minister Alain Maron enkele aanbevelingen doen die de behoefte aan opleidingen voor de medewerkers van de daklozensector benadrukken. Zo zullen alle medewerkers van de Brusselse diensten in 2023 en 2024 verschillende gratis opleidingen kunnen volgen.
Het opleidingsprogramma voor 2023 wordt op dit moment samengesteld. U zult er de verschillende modules in terugvinden die in de loop van het jaar worden aangeboden. De opleidingen worden gegeven door het Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales (het centrum voor preventie van partner- en familiaal geweld), dat lid is van de Pôle de ressources en violences conjugales (verzamelnaam voor verschillende organisaties die samenwerken rond partnergeweld) in Brussel en dat binnen de sector opleidingen geeft over de begeleiding van slachtoffers, daders en kinderen die het slachtoffer zijn van geweld.

Waarom inschrijven

voor deze opleidingen?

Waarom inschrijven

voor deze opleidingen?

Partner- en intrafamiliaal geweld vormt een grote uitdaging voor medewerkers van de sector. De complexe situaties waarin rechtstreekse en onrechtstreekse slachtoffers, daders, kinderen die aan geweld worden blootgesteld, maar ook de gezins-, sociale en professionele omgeving met elkaar in contact komen, zorgen soms voor een gevoel van onmacht.
Alle diensten voor hulp aan daklozen worden met die problematiek geconfronteerd, of ze daar nu in gespecialiseerd zijn of niet, want ze vangen hoe dan ook slachtoffers, daders en/of kinderen die slachtoffer zijn op. Deze modules, die vormgegeven zijn door mensen die actief zijn in de sector, zorgen ervoor dat de medewerkers vertrouwd raken met de noodzakelijke onderdelen van maatschappelijke begeleiding, maar ook dat ze slachtoffers, kinderen en daders beter leren op te sporen, te begeleiden en te sturen.

5 goede redenen

om zich voor deze opleidingen in te schrijven :

    • Ze worden gegeven door het CPVCF in het kader van de Pôles de ressources violences conjugales et intrafamiliales, die personen uit de praktijk en uit de sector van de hulp aan daklozen samenbrengen. Op die manier zijn de opleidingen aangepast aan de behoeften van de medewerkers in hun dagelijks werk.
    • Ze zijn gratis voor alle medewerkers van de Brusselse sector van de hulp aan daklozen, want ze worden in 2023 en 2024 gefinancierd door de GGC!
    • Ze zijn opgebouwd in modules en aangepast aan uw functie, gaande van een sensibiliseringsdag voor wie enkel basisinformatie wil, tot gedetailleerdere modules om bijvoorbeeld de capaciteit om slachtoffers, daders en kinderen te begeleiden, te versterken.
    • Ze zijn kort! De opleidingen duren 1 of 2 dagen.
    • Ze bieden de ideale gelegenheid om te netwerken met alle Brusselse collega’s uit de sector.

De verschillende opleidingen

 

MODULE 1 : 2 DAGEN

Inleiding: het proces van partnerdominantie

Deze basisopleiding is bedoeld om inzicht te bieden in het proces van partnerdominantie, om de verschillende vormen van partner- en intrafamiliaal geweld (PIFG) te definiëren en om de deelnemers de nodige tools in handen te geven om een situatie te ontzenuwen en om te gaan met de situatie die volgt op het geweld.
Voor wie : Maatschappelijk werkers die rechtstreekse psychosociale begeleiding bieden aan slachtoffers, daders en/of kinderen die te maken krijgen met situaties van partner- en intrafamiliaal geweld.
Om zich in te schrijven voor een of meerdere opleidingen, moet je werknemer/werkneemster zijn van een dienst die erkend door GGC, FGC, VGC(meer voorwaarden voor deelname).

Meer

MODULE 2 : 1 DAG

Sensibilisering over partner- en intrafamiliaal geweld

Deze sensibiliseringsdag is bedoeld om te informeren, om bepaalde vooroordelen over partner- en intrafamiliaal geweld te ontkrachten en om die vorm van geweld en de processen erachter te definiëren.
Voor wie : Medewerkers die geen psychosociale opleiding hebben genoten of die een administratieve/arbeidersfunctie uitoefenen, die deelnemen aan de algemene werking van de diensten voor hulp aan daklozen.
Om zich in te schrijven voor een of meerdere opleidingen, moet je werknemer/werkneemster zijn van een dienst die erkend door GGC, FGC, VGC(meer voorwaarden voor deelname).

Meer

MODULE 3 : 2 DAGEN

Opleiding voor directieleden: als dienst omgaan met partner- en intrafamiliaal geweld

Deze opleiding is specifiek bedoeld voor alle directieleden en coördinatiefuncties van de diensten voor hulp aan daklozen. Het is de bedoeling om te sensibiliseren over de systemische aanpak van partner- en intrafamiliaal geweld, ervaringen uit te wisselen over uitdagingen en moeilijkheden en om die onderwerpen in aanmerking te nemen in de projecten van de diensten.
Voor wie : Coördinatie- en directiefuncties van de diensten.
Om zich in te schrijven voor een of meerdere opleidingen, moet je werknemer/werkneemster zijn van een dienst die erkend door GGC, FGC, VGC(meer voorwaarden voor deelname).

Meer

MODULE 4 : 2 DAGEN

Opleiding voor gevorderden: slachtoffers van partner- en intrafamiliaal geweld begeleiden

Deze opleiding gaat verder dan de inleidende module over de begeleiding en de opvang van slachtoffers. Tussen theorie en praktische oefeningen door krijgen de deelnemers de kans om ervaringen uit te wisselen over begeleiding en moeilijkheden die daarbij komen kijken.
Voor wie : Maatschappelijk werkers die rechtstreekse psychosociale begeleiding bieden aan slachtoffers en die de inleiding over het proces van partnerdominantie hebben gevolgd.
Om zich in te schrijven voor een of meerdere opleidingen, moet je werknemer/werkneemster zijn van een dienst die erkend door GGC, FGC, VGC(meer voorwaarden voor deelname).

Meer…

In 2024

Opleidingen voor gevorderden over de begeleiding van kinderen en de begeleiding van daders van geweld

Deze twee modules gaan verder dan de inleidende module over begeleiding en opvang van kinderen voor de ene en van daders van geweld voor de andere. Tussen theorie en praktische oefeningen door krijgen de deelnemers de kans om ervaringen uit te wisselen over begeleiding en moeilijkheden die daarbij komen kijken.
Voor wie : Maatschappelijk werkers die rechtstreekse psychosociale begeleiding bieden aan daders/kinderen die slachtoffer zijn en die de inleiding over het proces van partnerdominantie hebben gevolgd. Let op: deze opleidingen worden pas in 2024 ingepland.
Om zich in te schrijven voor een of meerdere opleidingen, moet je werknemer/werkneemster zijn van een dienst die erkend door GGC, FGC, VGC(meer voorwaarden voor deelname).

Meer…

Ze zijn gratis voor alle medewerkers van de Brusselse sector van de hulp aan daklozen

 

Hebt u een vraag, een opmerking, een probleem ?

Léa Courtois

Opleidingsofficier bij AMA
0470 72 70 75

CONTACT LÉA

Yamina Zaazaa

Directeur van het CPVCF, belast met opleiding

CONTACT YAMINA

Léa Courtois

Opleidingsofficier bij AMA
0470 72 70 75

CONTACT LÉA

Yamina Zaazaa

Directeur van het CPVCF, belast met opleiding

CONTACT YAMINA

PARTNERS

 

Met de steun van GGC

IN PARTNERSCHAP MET

Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales

 

Pôles de ressources en violences conjugales et intrafamiliales

 

Bico Federatie

Bruss’help

 

Samusocial

 

FGC

Alle AMA acties tegen geweld

Back To Top